Stadsfotograaf Leiden

In 2019 werd ik gekozen als Stadsfotograaf van Leiden. Een jaar lang maakte ik beeldverhalen over mensen die zich bezighouden met de toekomst. Ik ontmoette idealisten, denkers en dromers die een doel voor ogen hebben, ideeën hebben over wat er misschien komen gaat, of hoe het beter kan. De foto’s verschenen wekelijks in het Leidsch Dagblad.